De voordelen van arbeidsrecht mediation in tegenstelling tot rechtspraak

arbeidsrecht mediation

Arbeidsrecht mediation zou de eerste oplossing moeten zijn wanneer er onenigheid ontstaat tussen jou en je werkgever. Een geschil voorleggen aan de rechtbank is duur en kan lang duren, terwijl de meeste zaken prima op te lossen zijn door een derde, onafhankelijke partij in te schakelen.

arbeidsrecht mediation

De stappen

Het eerste contact met de mediator zal kort zijn er zal niet ingegaan worden op argumenten van één partij. De mediator moet immers onafhankelijk blijven. Er zal nog niet inhoudelijk over de kwestie worden gepraat. Ieder conflict is anders, dus de mediator kan er tijdens de volgende intake ronde voor kiezen om de partijen samen te ontvangen of eerst met beide partijen apart te spreken. Beide partijen moeten vervolgens aangeven of zij zich comfortabel voelen door te gaan met de gekozen mediator. In een mediation proces is het belangrijk dat men open en vertrouwelijk met elkaar kan communiceren. Bovendien kan het proces op welk moment dan ook stop worden gezet als één van de partijen daarvoor kiest. Als in het intakegesprek iedereen het eens is met de gang van zaken kan een mediation contract worden opgesteld. Daarna kunnen de mediationgesprekken beginnen waarin argumenten naar voren worden gebracht door beide kanten om vervolgens af te sluiten met de onderhandelingsfase.